Posebna določila zakona o varstvu potrošnikov

 

Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008): Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve

 

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev - obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom.

 

Dvig cene - le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev - obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja.

 

Rok za reklamacijo 2 meseca od konca potovanja (60 dni) - 1. odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije.

 

Menjava stranke na željo stranke - 8 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti - na stroške stranke.